Πως μπορεί να απλοποιηθεί η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση?

Image

Η FSH εκκρίνεται φυσιολογικά από τον οργανισμό κάθε μήνα για να αναπτυχθεί ένα ωοθυλάκιο. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση χορηγούμε καθημερινά ενέσεις FSH, περίπου για 10 ημέρες, με σκοπό την ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων. Η μακράς δράσης FSH αντικαθιστά επτά τέτοιες ενέσεις FSH με μία μόνο ένεση και είναι πλέον διαθέσιμη και στην Ελλάδα.


Τι είναι η μακράς δράσης FSH?

Η μακράς δράσης FSH (κοριφολλιτροπίνη α, ELONVA) οδηγεί, μετά από μια μόνο υποδόριο ένεση, στην σταδιακή αποδέσμευση FSH σε διάστημα 7 ημερών. Στο διάστημα αυτό η γυναίκα δεν χρειάζεται να πάρει άλλες ενέσεις. Έτσι επτά ενέσεις αντικαθιστώνται από μία.

Αυτό όχι μόνο διευκολύνει την γυναίκα που υποβάλλεται σε θεραπεία για IVF αλλά μειώνει και τον κίνδυνο λάθους κατά την χορήγηση των καθημερινών ενέσεων FSH, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι περίπου το 1/3 των γυναικών στις οποίες θα χορηγηθεί μακράς δράσης FSH δεν θα χρειαστούν επιπλέον καθημερινές ενέσεις FSH μετά από το επταήμερο, κατά το οποίο δρα η μια αυτή ένεση μακράς δράσης, απλοποιώντας έτσι σημαντικά τη θεραπεία.

Στις υπόλοιπες γυναίκες θα χορηγηθούν καθημερινές ενέσεις FSH (2-3) μετά το επταήμερο, μέχρι να αναπτυχθεί ο κατάλληλος αριθμός ωοθυλακίων και να προχωρήσει η γυναίκα στην ωοληψία.

Σε ποιες γυναίκες μπορεί να χορηγηθεί μακράς δράσης FSH ?

Σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση και θέλουν να μειώσουν το συνολικό αριθμό ενέσεων που απαιτείται για την θεραπεία τους.

Σε ποιες γυναίκες δεν μπορεί να χορηγηθεί μακράς δράσης FSH?

Σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, με ιστορικό συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών σε προηγούμενη προσπάθεια, σε γυναίκες που έχουν περισσότερα από 20 μικρά ωοθυλάκια κατά την έναρξη της θεραπείας για εξωσωματική γονιμοποίηση ή σε γυναίκες που σε προηγούμενη προσπάθεια ελήφθησαν περισσότερα από 30 ωάρια.

Η χορήγηση της μακράς δράσης FSH γίνεται σε κύκλους που για την καταστολή της υποφυσιακής λειτουργίας χρησιμοποιούνται GnRH ανταγωνιστές και όχι αγωνιστές.

Αποτελεσματικότητα

Σε μια από τις μεγαλύτερες μελέτες στην ιστορία της Αναπαραγωγικής Ιατρικής, φάνηκε ότι η μακράς δράσης FSH οδηγεί σε εξίσου καλά ποσοστά εγκυμοσύνης σε σύγκριση με την καθημερινή χορήγηση FSH για γυναίκες με βάρος πάνω από 60 Kg.

Τι χρειάζεται προσοχή?

Ο θεωρητικός κίνδυνος από την χορήγηση μακράς δράσης FSH είναι η εμφάνιση του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών, που, ωστόσο, μπορεί να συμβεί και με την χορήγηση ημερήσιας FSH. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν διαφορά στην εμφάνιση συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών ανάμεσα σε ημερήσια και μακράς δράσης FSH.

Image


Ο Στρατής Κολυμπιανάκης είναι Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντής της Μονάδας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής της Α' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Στρατής Κολυμπιανάκης 2020