Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στην Opatja, στην Κροατία, από τις 5 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2019, έγινε το 16ο συνέδριο της Μεσογειακής Εταιρίας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (MSRM). Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) για την διέγερση των ωοθηκών.

Ομιλία μετά από πρόσκληση:

ESHRE guidelines on COS