Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στο Bilbao στις 22-23 Μαίου πραγματοποιήθηκε το συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας με τίτλο: "The new International PCOS Guideline: tying up loose ends” μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση και δημοσίευση των διεθνών οδηγιών για την αντιμετώπιση του συνδρόμου πολυστικών ωοθηκών.

Ομιλία μετά από πρόσκληση:

When the first line fails: peculiarities of IVF in PCOS women