Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στις 10 Μαΐου έγινε στην Δουβλίνο, η επίσημη παρουσίαση της μακράς δράσης FSH του Elonva, σε μια εκδήλωση που οργανώθηκε από την MSD Ιρλανδίας. Συζητήθηκαν οι στόχοι που πρέπει να εκπληρώνει η διέγερση των ωοθηκών σήμερα που δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνουν την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την φιλικότητα προς την ασθενή.

Διαλέξη μετά από πρόσκληση:

Integrating ELONVA in clinical practice

Της εισαγωγής του ELONVA στην κλινική πράξη προηγήθηκε μια σειρά από μεγάλες κλινικές δοκιμές στην διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Αυτές έδωσαν τα δεδομένα που οδήγησαν στην πλέον αποτελεσματική και ασφαλή χορήγηση της νέας αυτής FSH μακράς δράσης που απλοποιεί την διέγερση των ωοθηκών αντικαθιστώντας 7 καθημερινές ενέσεις FSH με μία ένεση ELONVA.