Στρατής Κολυμπιανάκης | Δημοσιεύτηκε: | Κατηγορία:

Στην Κωσταντινούπολη διοργανώθηκε από την Τουρκική Εταιρία Αναπαραγωγικής Ιατρικής μια ημερίδα σε επίκαιρα θέματα αναπαραγωγής.

Διάλεξη μετά από πρόσκληση:

How to optimize the ovarian stimulation for a fresh embryo transfer

Με ποιούς τρόπους μπορεί σήμερα ο ιατρός αναπαραγωγής να βελτιστοποιήσει τις συνθήκες για φρέσκια εμβρυομεταφορά?